Zakázky

Zastávka MHD Oskara Pořísky na Obilním trhu

Zajímavosti
Naše společnost převzala staveniště této stavby dne 18.4.2016 a nemá žádní podíl na realizaci díla před tímto datem. Vlastní práce zahrnovaly dvě etapy. 1. etapa prací zahrnovala odstranění havarijního stavu, 2. etapa již zahrnovala práce, které byly předmětem projektové dokumentace a byly realizovány ve spolupráci s objednatelem, orgány památkové péče a projektantem Realizace: 2016-2017

Kontakt

Tocháček spol. s r. o.
Slovinská 36
612 00 Brno
Zobrazit na mapě Telefon: 541 217 527
E-mail: