Zakázky

Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk

Rekonstrukce
Předmětem rekonstrukce je provedení stavebních prací Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby Rekonstrukce NKP Špilberk – Vodojemy, severní křídlo, dále Rekonstrukce NKP Špilberk – Severní a Východní hradba a NKP Špilberk – Přístupová chodba do Východního příkopu, Rekonstrukce NKP Špilberk - Hydroizolační opatření (I. etapa a II. etapa 1. část), Severovýchodní bastion – přerušovací nádrž. Plnění zahrnuje zejména rekonstrukci objektů SO 01 – Severní a východní hradba, SO 05 – Severní přístavek, SO 06 – Vodojemy, SO 12 – Severovýchodní bastion, SO14 – Severozápadní bastion – požární přerušovací nádrž, vybudování objektů SO 04 – Zabezpečovací zařízení, dále hydroizolačních opatření a přístupové chodby do Východního příkopu. Na severní a východní hradbě budou hlavními činnosti vnější úpravy povrchů. V severním přístavku budou vybudovány restaurátorské dílny a sklady. Rekonstrukcí objektu vodojemy bude tato technická památka zpřístupněna návštěvníkům a bude zde instalována expozice sbírek lapidária. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i zabezpečovací zařízení k těmto objektům. Rekonstrukce severovýchodního bastionu bude spočívat především v úpravě komunikace a v severozápadním bastionu bude vybudována přerušovaná požární nádrž. V rámci hydroizolačních opatření bude provedena hydroizolace vybraných zpevněných a nezpevněných ploch v areálu hradu z důvodu zamezení škod vznikající zatékáním do objektů hradu Špilberk. Realizace: 07/2017 – 05/2019

Kontakt

Tocháček spol. s r. o.
Slovinská 36
612 00 Brno
Zobrazit na mapě Telefon: 541 217 527
E-mail: