Zakázky

Rekonstrukce NKP Špilberk – II. etapa

Rekonstrukce
Rekonstrukce spočívala v opravě zdiva severní hradby a jejího částečného přezdění. v opravě plent cihelného a kamenného zdiva východního příkopu. Součástí rekonstrukce bylo i částečné podchycení základů severní hradby, hydrofobizace a režná úprava zdiva. Dále bylo provedeno odvodnění severní terasy, včetně opravy kanalizace, požárního suchovodu a částečné předláždění severní terasy kamennou dlažbou. Místo: Brno
Realizace: 2014 - 2015

Kontakt

Tocháček spol. s r. o.
Slovinská 36
612 00 Brno
Zobrazit na mapě Telefon: 541 217 527
E-mail: