Zakázky

Obnova vily Löw – Beerů

Rekonstrukce
Kompletní rekonstrukce památkově chráněného objektu v restaurátorském režimu. Práce obsahovaly rekonstrukce střechy, fasády, sanaci objektu kombinací různých technologií jako injektáží, podřezáním a vložením izolační fólie a sanačními omítkami, vestavbu výtahu do stávajícího světlíku. Restaurátorské práce byly prováděny převážně na truhlářských a zámečnických prvcích, dále byly zrekonstruovány a zprovozněny technické památky objektu - kovové okno, markýza, krb, střešní světlík nad hlavní halou s přístupovými čistícími lávkami a obnova interiéru ve stylu secese a art-deco. Součástí realizace byli i venkovní úpravy obnovy zahrady - komunikace a zpevněné plochy, sadové úpravy, zprovoznění fontány, renovace mobiliáře a oprava stávajícího oplocení. Místo: Brno
Realizace: 2013 - 2014

Kontakt

Tocháček spol. s r. o.
Slovinská 36
612 00 Brno
Zobrazit na mapě Telefon: 541 217 527
E-mail: