Stavební společnost Tocháček spol. s r.o. 

Zakázky

Výběr kategorie
Vyhledávání v kategorii
Realizujeme
Rekonstrukce balkónů a nátěr fasády BD Hlinky 25

Rekonstrukce balkónů a nátěr fasády BD Hlinky 25

Objednatel: Soukromý investor
Realizace: 2016

Oprava dvorní a uliční fasády BD Hlinky 66

Oprava dvorní a uliční fasády BD Hlinky 66

Objednatel: Soukromý investor
Realizace: 2016

Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ II.etapa

Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ II.etapa

Objednatel: Statutární město Brno
Realizace: 2016

ZOO Brno - expozice lvů

ZOO Brno - expozice lvů

Objednatel: ZOO Brno
Realizace: 2016 - 2017

Nová expozice je koncipována jako čistě přírodní expozice plně využívající zeleně a terénní modelace. Ta bude doplněna pouze o několik vyvýšených pahorků zeminy, které lvi rádi využívají k odpočinku. V některém z úžlabí pod takovýmto pahorkem bude vytvořena mělká vodní plocha – napajedlo.
Rekonstrukce výrobního objektu v obci Adamov

Rekonstrukce výrobního objektu v obci Adamov

Objednatel: Soukromý investor
Realizace: 2016 - 2017

MOÚ – Stavební úpravy pro instalaci izolátoru pro GMO přípravu

MOÚ – Stavební úpravy pro instalaci izolátoru pro GMO přípravu

Objednatel: Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Realizace: 2016

Kostel sv. Janů a konvent minoritů - obnova dvorní fasády

Kostel sv. Janů a konvent minoritů - obnova dvorní fasády

Objednatel: Konvent minoritů v Brně
Realizace: 2016

MOÚ - Výměna vnitřních rozvodů vody ve Švejdově pavilonu

MOÚ - Výměna vnitřních rozvodů vody ve Švejdově pavilonu

Objednatel: Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Realizace: 2016

Stavební úpravy hotelu Veliš

Stavební úpravy hotelu Veliš

Objednatel: soukromý investor
Realizace: 2016 - 2017

V roce 2016 a 2017 proběhne rozsáhlá rekonstrukce domu č.p. 64 včetně uměleckého restaurování dochovaných historických prvků a jejich doplnění replikami tam, kde se zachovaly pouze ve zlomcích. Klademe si za cíl navrátit domu jeho noblesu a punc výjimečnosti, které získal při přestavbě v roku 1906 Ottokaru a Marii Velišovým. Obnovu secesní výzdoby bude předcházet modernizace stavební a technologické struktury domu tak, aby jeho vybavení odpovídalo současným vysokým požadavkům na komfortní užívání. Rekonstrukce změní využití domu z hotelu na rezidenci s nadstandardně vybavenými byty v patrech a s prostory pro podnikání v přízemí hlavní budovy i obou dvorních traktů. Dvůr se stane součástí veřejného prostoru a vytvoří příjemné zákoutí pro relaxaci obyvatel i návštěvníků Žďáru.
 

©  2006   T o c h á č e k  spol. s r.o. | Realizace Webservis CCB