Stavební společnost Tocháček spol. s r.o. 

Zakázky

Výběr kategorie
Vyhledávání v kategorii
Zajímavosti
NKP Hrad Špilberk - Východní křídlo

NKP Hrad Špilberk - Východní křídlo

Objednatel : Město Brno
Realizace : 1994 -2000
Reference

Pro stavební společnost Tocháček dosud největší a nejvýznamnější stavba z pohledu památkové péče. Více se o celé stavbě dozvíte zde : Špilberk-východní křídlo
Odstranění havarijního stavu na objektu zastávky MHD Oskara Pořísky 1.etapa

Odstranění havarijního stavu na objektu zastávky MHD Oskara Pořísky 1.etapa

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Realizace: 2016

Naše společnost převzala staveniště této stavby dne 18.4.2016 a nemá žádní podíl na realizaci díla před tímto datem. Vlastní práce ještě nemohly být dosud zahájeny, neboť soudní znalec zpracovává znalecký posudek, který určí způsob a rozsah prací, které realizovala předchozí stavební firma a část z nich bude odstraněna a budou obsahem 1. etapy prací, druhá etapa již bude zahrnovat ty práce, které jsou předmětem projektové dokumentace a budou realizovány ve spolupráci s objednatelem, orgány památkové péče a projektantem.
NKP hrad Špilberk- odtranění havarijního stavu části hradeb západní kurtiny

NKP hrad Špilberk- odtranění havarijního stavu části hradeb západní kurtiny

Objednatel: Muzeum města Brna, Špilberk 1, 662 24 Brno

ZOO, Brno – pavilon šelem a restaurace

ZOO, Brno – pavilon šelem a restaurace

Objednatel : Město Brno
Realizace: 1999 - 2001

Vybudováním pavilonu šelem v brněnské ZOO ve zcela novém pojetí odpovídajícím současným poznatkům chovu zvěře v zoologických zahradách. V české republice první dílo tohoto druhu. Stavba zahrnovala vybudování pavilonu pro nepříznivé zimní podmínky a zejména výběh pro letní období, které svým exteriérem zcela napodobuje krajinu subtropické přírody. Umělé "betonové" skály a vodopád jen umocňují celkový dojem. V další etapě proběhla rekonstrukce bývalé správní budovy na restauraci a informace pro návštěvníky a ubytovací část pro potřeby odborných návštěv ZOO.
Kašna Parnas - Brno, Zelný trh

Kašna Parnas - Brno, Zelný trh

Objednatel : S: Lukas
Realizace : 1994

Technické zabezpečení pro realizaci celkové opravy kašny objednatelem S: Lukas
Vyzvednutní ostatků markraběte Jošta

Vyzvednutní ostatků markraběte Jošta

Objednatel: Muzeum Města Brna
Realizace : 1999

Stavební průzkum a následné vyzvednutí náhrobního kamene hrobky markraběte moravského Jošta. Vyzvednutí masivního náhrobního kamene, který byl uložen před 600 lety bylo provedeno pomocí originálního řešení firemního statika Ing. Vladimíra Fialy. Náhrobek byl podložen ocelovými nosníky , které byly pomocí hydraulických zvedáků nadzvednuty i s náhrobkem , a ten byl pak pomocí pojízdném konstrukce odvezen o několik metrů mimo hrob. Česká televize vysílala 21.4.2002 pořad s názvem -" Poslední Lucemburkové" ve kterém bylo vyzvednutí ostatků markraběte Jošta zachyceno.
Umístění památného kříže v Denisových sadech

Umístění památného kříže v Denisových sadech

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
Realizace: 04-05/2011


Památný kříž, který byl umístěn na tuřanském letišti 27. září 2009, byl letecky přesunut do Denisových sadů v Brně, kde nyní připomíná návštěvu svatého otce.
 

©  2006   T o c h á č e k  spol. s r.o. | Realizace Webservis CCB