Stavební společnost Tocháček spol. s r.o. 

Zakázky

Výběr kategorie
Vyhledávání v kategorii
Rekonstrukce
Rekonstrukcemi staveb se naše firma zabývá od svého založení, a proto má v tomto oboru dlouholeté zkušenosti. Pro tento druh prací je firma dostatečně vybavena odpovídající mechanizací a technickým zázemím.

Naši pracovníci mají osvojeny potřebné řemeslné technologie, které často vycházejí z dobových pracovních postupů a receptur. Vždy preferujeme technologie a technická řešení šetrná k památce a vyhýbáme se jednostranným řešením.

Specializujeme se především na rekonstrukce památkově chráněných a církevních objektů, ale i objektů občanské vybavenosti, přičemž používáme metody, které nenarušují památkovou podstatu objektů a současně zvyšují jejich prostorovou tuhost. Statické zajišťování staveb provádíme bez zásahu do venkovních fasád.

Opravujeme narušené klenby a zhotovuje i nové klenby jakéhokoliv tvaru. Při odvlhčování objektů používáme jak přirozené větrání, tak i sanační omítky. Před rozhodnutím o použití konkrétní metody je vždy proveden vlhkostní průzkum objektu včetně projektové dokumentace odvlhčení.

Z významných rekonstrukcí, které firma zajišťovala, uvádíme alespoň ty nejvýznamnější: rekonstrukce NKP hradu Špilberk, statické zajištění kostela sv. Mikuláše ve Znojmě, rekonstrukce kanovnických domů na Petrově, statické zajištění hlavní lodi Jesuitského kostela v Brně, fasáda kostela sv. Jakuba v Brně, práce spojené s vyzvednutím ostatků markraběte Jošta v kostele sv. Tomáše v Brně, oprava zámku v Líšni, rekonstrukce Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, rekonstrukce Místodržitelského paláce v Brně a řada dalších.

Památkově chráněné objekty
Pavlačový dům Mendlovo nám. – oprava a rekonstrukce III.etapa

Pavlačový dům Mendlovo nám. – oprava a rekonstrukce III.etapa

Objednatel: Soukromý investor
Realizace: 2014 - 2015

Stavební úpravy Kanovnická rezidence  Biskupská 7, Brno.

Stavební úpravy Kanovnická rezidence Biskupská 7, Brno.

Objednatel: Biskupství Brněnské
Realizace: 2014 - 2015

Celková rekonstrukce
Obnova secesní památky – vila a život rodiny Löw-Beerů“ a „Vila Löw-Beerů – obnova zahrady

Obnova secesní památky – vila a život rodiny Löw-Beerů“ a „Vila Löw-Beerů – obnova zahrady

Objednatel: Jihomoravský kraj
Realizace: 2013-2014

Bytový dům Biskupská 281/5, Brno – stavební úpravy objektu

Bytový dům Biskupská 281/5, Brno – stavební úpravy objektu

Objednatel: Biskupství Brněnské
Realizace: 2013-2014

Rekonstrukce nemovité kulturní památky na penzion Zlatý vůl – Znojmo

Rekonstrukce nemovité kulturní památky na penzion Zlatý vůl – Znojmo

Objednatel: Zlatý vůl s.r.o.
Realizace: 2009 - 2010

Rekonstrukce kulturní památky na penzion
Rekonstrukce objektu Hlídka 4 - doplnění prací dle doporučení NPÚ

Rekonstrukce objektu Hlídka 4 - doplnění prací dle doporučení NPÚ

Objednatel: Statutární město Brno
Realizace: 2014

OPRAVA SEVERNÍ FASÁDY JIŽNÍHO KŘÍDLA PRELATURY KLÁŠTERA V RAJHRADĚ

OPRAVA SEVERNÍ FASÁDY JIŽNÍHO KŘÍDLA PRELATURY KLÁŠTERA V RAJHRADĚ

Objednatel: Benediktinské opatství Rajhrad
Realizace: 2013

Zámek Blansko - kopletní obnova části budovy blanenského zámku

Zámek Blansko - kopletní obnova části budovy blanenského zámku

Objednatel: Město Blansko
Realizace: 2012

Zámecké kulturní centrum Rosice

Zámecké kulturní centrum Rosice

Ojednatel: Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
Realizace: 05/2009 - 08/2010

Stavební úpravy zámku Rosice za účelem nového využití pro mládež
MZLU - Obnova zámku Křtiny, 3. etapa- fasáda

MZLU - Obnova zámku Křtiny, 3. etapa- fasáda

Objednatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,
Zemědělská 1, 613 00 Brno
Realizace: 2010

Oprava fasády
Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně

Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně

Objednatel : firma LUKAS
Realizace : 1995 -1998

Oprava a přespárování pohledového cihelného zdiva.
Mahenovo divadlo v Brně

Mahenovo divadlo v Brně

Objednatel : Město Brno
Realizace: 2001

Celková rekonstrukce průčelí Mahenovo divadla
Rekonstrukce Domu umění města Brna

Rekonstrukce Domu umění města Brna

Objednatel: Statutární město Brno
Realizace: 01/2008 - 06/2009

Rekonstrukce stávajích prostor Domu umění.
MZLU - obnova zámku Křtiny

MZLU - obnova zámku Křtiny

Objednatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Realizace: 2006 - 2008
Reference

Komplexní rekonstrukce křídla zámku pro školící, přednáškové a kongresové centrum university.
Rekonstrukce a dostavba areálu VUT v Brně, Božetěchova

Rekonstrukce a dostavba areálu VUT v Brně, Božetěchova

Objednatel: Vysoké učení technické v Brně
Realizace: 05/2008 - 04/2009

Rekonstrukce objektu "zámečku"
Chrám Jména Panny Marie ve Křtinách - restaurátorské práce, rekonstrukce elektroinstalace, sanace zdiva  a oprava fasády

Chrám Jména Panny Marie ve Křtinách - restaurátorské práce, rekonstrukce elektroinstalace, sanace zdiva a oprava fasády

Objednatel:Římskokatolický farní úřad, Křtiny 72, 679 05 Křtiny

Postupná oprava věhlasného poutního místa. Restaurátorské práce – iluzorní výmalba, sochařská výzdoba, kovářské práce. Sanace vlhkosti zdiva a zejména pak v roce 2006 probíhající oprava fasády horolezeckou technikou s nátěrem fasády.
Ústřední hřbitov v Brně, správní budova

Ústřední hřbitov v Brně, správní budova

Objednatel : Město Brno
Realizace: 1999 -2000
Reference

Rekonstrukce správní budovy spočívala v opravě fasády a restaurování pískovcových prvků a celkové opravě vnitřních prostor.
Oprava fasády objektu Petrov 7, Brno

Oprava fasády objektu Petrov 7, Brno

Objednatel:Biskupství brněnské, Petrov 8, 601 43 Brno
Realizace:2003-2005

Oprava historické fasády kanovnického domu Národní kulturní památky Petrov.
Ústřední hřbitov v Brně, loučka vsypu

Ústřední hřbitov v Brně, loučka vsypu

Objednatel : Město Brno
Realizace: 1999 -2000

Loučka individuálního vsypu zahrnovala vybudování prostoru pro uložení zpopelněných ostatků zesnulých, přístupových komunikací z kamenných dlažeb a přístřešku s věčným ohněm. Stavba se vyznačovala vysokou náročností na kamenické a sadařské práce.
Kostel sv. Michala v Brně

Kostel sv. Michala v Brně

Objednatel : ŘK duchovní správa u kostela sv. Michala
Realizace : 1997 - 2002

Technologicky velmi náročná oprava fasády a statické zajištění hlavní lodi.
Oprava a rekonstrukce administrativní budovy v areálu Vaňkovka, Brno

Oprava a rekonstrukce administrativní budovy v areálu Vaňkovka, Brno

Objednatel : Magistrát města Brna
Realizace : 06/2004 - 03/2005

Náročná oprava cihelného pláště administrativní budovy a strojírny bývalé „Vaňkovky“, strojírny Friedricha Wanniecka, jejíž stavba byla zahájena 21. března 1865. Během realizace prošlo opravou téměř 3 000 m2 cihelných fasád. Nejobtížnější pak byla oprava průčelí administrativní budovy, které bylo z lícových cihel, tzv. „klinkerů“. Za přísného dozoru památkové péče byla vrácena původní tvář fasády průmyslového objektu ve všech jeho detailech včetně barevného řešení jednotlivých cihel a spárování.
Zámek Brno - Líšeň

Zámek Brno - Líšeň

Objednatel : PhDr. Ludvík Belcredi
Realizace : 1998

Sanace vlhkosti zdiva, celková oprava fasády a oprava komínů.
Kostel sv. Vavřince a fara v Křenovicích

Kostel sv. Vavřince a fara v Křenovicích

Objednatel: Římskokatolická farnost Křenovice
Realizace : 1997

Generální oprava fasády a restaurování kamenných prvků.
Dům Lužánecká 4

Dům Lužánecká 4

Objednatel : Bytové družstvo Lužánecká 4
Realizace : 08/2004 - 10/2004

Oprava objektu Lužánecká 4.
Špalíček v Brně - Komíně

Špalíček v Brně - Komíně

Objednatel : ÚMČ Brno - Komín
Realizace : 1997

Sanace vlhkosti, celková oprava fasády, výměna truhlářských výrobků.
Dům Veveří 27 v Brně

Dům Veveří 27 v Brně

Objednatel : Česká kongregace Dominikánek
Realizace : 1996

Oprava a čištění fasády, nátěr pohledového zdiva.
Místodržitelský palác v Brně

Místodržitelský palác v Brně

Objednatel: Moravská galerie Brno
Realizace: 1991 - 1992

Rozsáhlá rekonstrukce památkově chráněného objektu za provozu. Součástí rekonstrukce bylo statické zabezpečení, částečná sanace vlhkosti zdiva a výměna všech rozvodů médií. Truhlářské výrobky byly repasovány nebo nahrazeny věrnými kopiemi. V interiéru byly zhotoveny náročné sádrové omítky a štuky.
Rekonstrukce jižních klausur v areálu Božetěchova 2

Rekonstrukce jižních klausur v areálu Božetěchova 2

Objednatel: VUT v Brně
Realizace: 2002

Kompletní rekonstrukce jižních klausur v areálu Božetěchova 2, Brno.
Oprava střechy a fasády Měnínské brány, Brno

Oprava střechy a fasády Měnínské brány, Brno

Objednatel: Muzeum města Brna
Realizace: 2002

Oprava střechy a fasády.
Rekonstrukce sociálního zařízení v Mahenově divadle

Rekonstrukce sociálního zařízení v Mahenově divadle

Objednatel: Město Brno
Realizace: 2000
Reference

Celková rekonstrukce všech sociálních zařízení divadla.
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Objednatel: Horácká galerie v Novém městě
Realizace: 1998 - 2002

Celková rekonstrukce včetně statického zajištění
Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice

Objednatel: ŘK farnost u kostela Nejsvětější Trojice, Brno
Realizace: 07/2004 - 10/2004

Oprava průčelí kostela
ÚSP Šebetov, zámek

ÚSP Šebetov, zámek

Místo: Šebetov: "ÚSP Šebetov - zámek"
Realizace: 05/2004 - 08/2004
Investor: Ústav sociální péče Šebetov p.č.90

Výměna oken, stavební úpravy objektu a rekonstrukce zámku ve dvorním traktu.
Národní kulturní památky
NKP Špilberk, úprava 2. a 3. nádvoří

NKP Špilberk, úprava 2. a 3. nádvoří

Objednatel: Město Brno
Realizace: 2002

Definitivní úpravy 2. a 3. nádvoří včetně zajištění pro pořádání kulturních akcí.
Rekonstrukce NKP Špilberk II.etapa

Rekonstrukce NKP Špilberk II.etapa

Objednatel: Statutární město Brno
Realizace: 2014 - 2015

Špilberk – Jižní křídlo Regenerace a rozšíření služeb Národní kulturní památky Špilberk

Špilberk – Jižní křídlo Regenerace a rozšíření služeb Národní kulturní památky Špilberk

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Realizace: 2011 - 2013

Rekonstrukce národní kulturní památky
Státní hrad Pernštejn - Památková obnova bloku C - bývalé sýpky

Státní hrad Pernštejn - Památková obnova bloku C - bývalé sýpky

Objednatel: Národní památkový ústav, Praha 1, Malá strana, Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha
Realizace: 2006 - 2009
Reference

Rekonstrukce a obnova objektu bývalé sýpky po požáru. Demontáž provizorního krovu (bude použit na jiném zámku). Nový krov z ručně opracovaného dřeva, rekonstrukce stavební části, oprava fasád, doplnění replik nábytku a restaurování vnitřních omítek a kamen. Prostory budou sloužit pro společenské akce na hradě. Součástí prací je zřízení vodovodního rozvodu požární vody včetně potrubí včetně vytesání nádrže do skály o objemu 180 m3.
Rekonstrukce parku NKP Špilberk III.etapa 2.část – objekt Špilberk 2/1

Rekonstrukce parku NKP Špilberk III.etapa 2.část – objekt Špilberk 2/1

Objednatel: Veřejná zeleň města Brna, Kounicova 16, 658 93 Brno
Realizace: 05/2008 - 06/2009

Rekonstrukce objektu Špilberk 2/1
NKP Špilberk, východní křídlo

NKP Špilberk, východní křídlo

Objednatel : Město Brno
Realizace : 1994 -2000

Pro stavební společnost Tocháček dosud největší a nejvýznamnější stavba z pohledu památkové péče. Více se o celé stavbě dozvíte zde : Špilberk-východní křídlo
NKP Špilberk – II.etapa – Jihozápadní bastion – dokončení stavby

NKP Špilberk – II.etapa – Jihozápadní bastion – dokončení stavby

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1
Realizace: 2006 - 2007

Dostavba jihozápadního bastionu, který v roce 1809 zbořili Napoleonovi sapéři jako důležitou součást fortifikačních prvků hradu Špilberk s cílem zničit jej jako pevnost.
Výstavba byla zahájena už v roce 2002, po nálezu kamenných základů byla však zdržena důkladným archeologickým průzkumem stavby. Na jeho základě pak došlo ke změně projektu stavby tak, aby bylo možné zachránit archeologické nálezy a umožnit zřízením zvláštního návštěvnického okruhu jejich prezentaci. Veřejnosti se tak dostane zřídka vídané možnosti navštívit i tzv. naslouchací lochy, ve kterých obránci hradu naslouchali, zda útočník nepodkopává hradby, aby je následným podminováním odstřelil a vzniklým průlomem hrad dobyl.
NKP Hrad Špilberk, západní křídlo

NKP Hrad Špilberk, západní křídlo

Objednatel : Město Brno
Realizace: 1996 -1999
Reference

Rekonstrukcí tohoto křídla bylo umožněno další rozšíření výstavních prostor Muzea města Brna. Dřevěný strop nad třetím podlažím byl v havarijním stavu a proto byla většina stropních trámů vyměněna. Této okolnosti bylo zároveň využito pro statické ztužení celé budovy železobetonovým věncem, spřaženým se zdivem pomocí zainjektovaných kotev a podepření vazných trámů krovu ocelovými nosníky, obdobně jako v křídle severním. V rámci stavebně historického průzkumu byly obnaženy mohutné kamenné základy válcové věže, které budou přímo prezentovány návštěvníkům v přízemí západního křídla. Západní křídlo bylo objednateli předáno v listopadu roku 1999.
NKP Špilberk - Jihozápadní Bastion

NKP Špilberk - Jihozápadní Bastion

Místo: Brno - NKP Špilberk: "Jihozápadní Bastion"
Realizace: jaro 2003
Investor: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1

Dostavba jihozápadního bastionu, který v roce 1809 zbořili Napoleonovi sapéři jako důležitou součást fortifikačních prvků hradu Špilberk s cílem zničit jej jako pevnost.
Výstavba byla zahájena už v roce 2002, po nálezu kamenných základů byla však zdržena důkladným archeologickým průzkumem stavby. Na jeho základě pak došlo ke změně projektu stavby tak, aby bylo možné zachránit archeologické nálezy a umožnit zřízením zvláštního návštěvnického okruhu jejich prezentaci. Veřejnosti se tak dostane zřídka vídané možnosti navštívit i tzv. naslouchací lochy, ve kterých obránci hradu naslouchali, zda útočník nepodkopává hradby, aby je následným podminováním odstřelil a vzniklým průlomem hrad dobyl.
Po dokončení II. etapy v roce 2007 budou prostory bastionu sloužit potřebám Muzea města Brna jako nové moderní depozitáře včetně restaurátorských dílen.
NKP Hrad Špilberk, severní křídlo

NKP Hrad Špilberk, severní křídlo

Objednatel : Město Brno
Realizace: 1996 -1999

Cílem rekonstrukce bylo získat další výstavní prostory pro Muzeum města Brna. Uprostřed objektu byl nově zřízen hydraulický výtah a navazující schodiště. V jeho blízkosti jsou umístěny obslužné místnosti. Dřevěný strop nad třetím podlažím byl v havarijním stavu a proto byla polovina stropních trámů vyměněna. Této okolnosti bylo využito pro statické zajištění celé budovy ztužujícím věncem, spřaženým se zdivem zainjektovanými kotvami a podepřením vazných trámů krovu ocelovými nosníky. Všechny truhlářské výrobky byly repasovány nebo nahrazeny věrnými replikami. Kompletně obnoveny byly veškeré instalace. Ve výstavních sálech byly ponechány původní repasované parkety, zřízeny nové fošnové podlahy a ve vězeňských celách byla položena keramická dlažba. Stavebními pracemi byly odkryty významné nálezy. Ty jsou prezentovány přímo v konstrukci jako cenný doklad vývoje hradu. Objekt byl předán bez vad a nedodělků ve smluvním termínu.
NKP Hrad Špilberk, střední křídlo

NKP Hrad Špilberk, střední křídlo

Objednatel : Město Brno
Realizace: 1993 -1996
Reference

Hlavním úkolem bylo statické zajištění nosného zdiva a stropních kleneb. Technicky nejnáročnější bylo vytvoření vstupní dvorany. Veškeré vnitřní zdi této dvorany byly nahrazeny klenebními pasy a novými pilíři, které nesou stávající stropní konstrukci tvořenou valenými klenbami zvýšeného přízemí. S použitím kvalitních sanačních omítek byla odstraněna vlhkost zdiva. Špatný stav střešní konstrukce byl po posouzení soudním znalcem vyřešen výměnou krovu a krytiny. Všechny truhlářské výrobky byly repasovány nebo nahrazeny věrnými replikami. Veškeré instalace byly vyměněny. Objekt byl předán bez vad a nedodělků ve smluvním termínu.
NKP Špilberk - park, III.etapa, 2.část

NKP Špilberk - park, III.etapa, 2.část

Místo: Brno - NKP Špilberk: "Špilberk 2/1, 2/2"
Realizace: 09/ 2003 - 08/2004
Objednatel: Veřejná zeleň města Brna, p.o., Údolní 5, 658 93 Brno
Statutární město Brno, Dominikánské nám.1

Komplexní rekonstrukce správního objektu v areálu včetně generální opravy opěrných zdí a oplocení.
NKP kostel sv. Jakuba v Brně

NKP kostel sv. Jakuba v Brně

Objednatel : firma LUKAS
Realizace : 1996

V rámci rekonstrukce byly odstraněny staré omítky, sanovány trhliny a podle pokynů památkového dozoru byly zhotoveny nové omítky dobovou technologií.
Kanovnické domy na Petrově v Brně

Kanovnické domy na Petrově v Brně

Objednatel : Biskupství Brněnské a Královská stoliční kapitula
Realizace : 1995 - 1999

Bylo zde prováděno složité statické zajištění obvodového zdiva a valených kleneb, které pocházely ze 16. století. Při sanaci vlhkosti zdiva byl využit kombinovaný systém odvětrání zdiva, doplněný sanačními omítkami Bayosan.
Státní hrad Pernštejn - provizorní zastřešení objektu bývalé sýpky

Státní hrad Pernštejn - provizorní zastřešení objektu bývalé sýpky

Objednatel: Národní památkový ústav, Praha 1, Malá strana, Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha – územní pracoviště
Realizace: 2005
Reference

Provizorní oprava po požáru jednoho z nejkrásnějších moravských hradů. Do doby celkové opravy bude sloužit provizorní střecha ze sbíjených dřevěných příhradových vazníků s bedněním a hydroizolací z asfaltového pásu.
Státní hrad Pernštejn - záchranné zajištění a restaurování omítek vnějšího hradu blok A - I. etapa

Státní hrad Pernštejn - záchranné zajištění a restaurování omítek vnějšího hradu blok A - I. etapa

Objednatel: Národní památkový ústav, Praha 1, Malá strana, Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha
Realizace: 2005 - 2006
Reference

Díky neuskutečněným stavebním restauracím a rehabilitaci hradu Pernštejna v majetku hraběcího rodu Mitrovských se dochovaly středověké části hradu – zadáním I. etapy je restaurování dochovaných původních gotických omítek, šindelové krytiny a stávajících truhlářských výrobků.
Historické budovy
Pražákův palác v Brně

Pražákův palác v Brně

Objednatel : Moravská galerie
Realizace : 2000

Oprava fasády s důrazem na štukové prvky.
Akademie Sting - oprava uliční fasády, výměna oken

Akademie Sting - oprava uliční fasády, výměna oken

Objednatel: Akademie Sting, Stromovka 1, 637 00 brno
Realizace: 03/2010- 08/2010

Oprava uliční fasády a výměna oken
Komořany – přestavba staré fary na víceúčelový objekt

Komořany – přestavba staré fary na víceúčelový objekt

Objednatel: Obec Komořany, Komořany č.p. 53, 683 01 Rousínov
Realizace: 2006 - 07/2010

Přestavba staré fary na víceúčelový objekt
Víceúčelový objekt Komořany – úprava půdního prostoru

Víceúčelový objekt Komořany – úprava půdního prostoru

Objednatel: Obec Komořany
Realizace: 2011

Dům Lidická 24, Brno

Dům Lidická 24, Brno

Objednatel : Kongregace dcer Božské lásky
Realizace 1999 - 2000

Celková oprava uliční i dvorní fasády.
Oprava a rekonstrukce administrativní budovy v areálu Vaňkovka, Brno

Oprava a rekonstrukce administrativní budovy v areálu Vaňkovka, Brno

Objednatel : Magistrát města Brna
Realizace : 06/2004 - 03/2005

Náročná oprava cihelného pláště administrativní budovy a strojírny bývalé „Vaňkovky“, strojírny Friedricha Wanniecka, jejíž stavba byla zahájena 21. března 1865. Během realizace prošlo opravou téměř 3 000 m2 cihelných fasád. Nejobtížnější pak byla oprava průčelí administrativní budovy, které bylo z lícových cihel, tzv. „klinkerů“. Za přísného dozoru památkové péče byla vrácena původní tvář fasády průmyslového objektu ve všech jeho detailech včetně barevného řešení jednotlivých cihel a spárování.
Staňkova 4,6, Brno

Staňkova 4,6, Brno

Místo: Brno - Staňkova 4,6: "Armáda spásy"
Realizace: 2004-2005
Objednatel: Armáda spásy

Komplexní rekonstrukce objektů Staňkova 4+6 včetně podkrovní vestavby a zateplení a statického zajištění. Jeden z objektů musela Armády spásy nedobrovolně opustit a nyní se do zrekonstruovaných prostor vrací zpět – v propojeném přízemí bude mít své komunitní centrum, které má za cíl pomáhat sociálně slabším lidem, především nabídkou bezplatných volnočasových aktivit.
V patrech a v podkroví jsou pak byty pro sociálně potřebné lidi.
Dům Vrchlického sad 2, Brno

Dům Vrchlického sad 2, Brno

Objednatel : Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Realizace: 2000 - 2001

Oprava vnitřních prostor a celková oprava fasády
Oprava uliční fasády bytových domů Kotlářská 1, Veveří 52 a část fasády Veveří 54, Brno

Oprava uliční fasády bytových domů Kotlářská 1, Veveří 52 a část fasády Veveří 54, Brno

Objednatel: MÜPO, spol.s r.o.,Karásek 5, 621 00 Brno
Realizace: 03/2009 - 07/2009

Oprava fasády
Dům Masarykova 12, Brno

Dům Masarykova 12, Brno

Objednatel : JUDr. Martin Nový
Realizace : 1999

Technologicky velmi náročná celková oprava a rekonstrukce objektu na obchodní prostory. Bylo realizováno rozsáhlé statické zajištění mikropilotami. Odvážné řešení vstupního prostoru s proskleným výtahem umožnilo přeměnit bývalou prodejnu hraček v obchodní dům na hlavní brněnské třídě.
Dům Masarykova 32, Brno

Dům Masarykova 32, Brno

Objednatel : JUDr. Martin Nový
Realizace : 2002-2003

Technologicky velmi náročná celková oprava a rekonstrukce objektu na obchodní prostory. Bylo realizováno rozsáhlé statické zajištění. Oprava bohatě zdobené uliční štukové fasády, oprava dvorní fasády, vestavba nového výtahu. Celková výměna rozvodů zdravotechniky, ústředního topení a elektroinstalace se zřízením nové elektrokotelny a trafostanice.
Špalíček Starobrněnská 3, Brno – oprava fasád

Špalíček Starobrněnská 3, Brno – oprava fasád

Objednatel: Spoluvlastníci domu Starobrněnská 3, Brno
Realizace: 04/2007 – 07/2007


Oprava fasád domu.
Rekonstrukce polyfunkčního domu Milady Horákové 12, Brno

Rekonstrukce polyfunkčního domu Milady Horákové 12, Brno

Objednatel: soukromý investor
Realizace:03/2008 - 06/2008

Oprava fasády domu
Oprava uliční fasády Základní školy Dolní Dunajovice

Oprava uliční fasády Základní školy Dolní Dunajovice

Objednatel: Obec Dolní Dunajovice, Zahradní 613, 691 85 Dolní Dunajovice
Realizace: 05/2008 - 10/2008

Oprava fasády Základní školy
Ostatní rekonstrukce
FN u sv.Anny - rekonstrukce angiolinky v budově A4

FN u sv.Anny - rekonstrukce angiolinky v budově A4

Objednatel: Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno
Realizace:01/2010-02/2010

Rekonstrukce angiolinky
Rekonstrukce MŠ Pohořelice II

Rekonstrukce MŠ Pohořelice II

Objednatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Realizace: 2014

Rekonstrukce a dostavba MŠ
BD Zahradnická - oprava střechy, nástavba, oprava uliční a dvorní fasády

BD Zahradnická - oprava střechy, nástavba, oprava uliční a dvorní fasády

Objednatel: soukromý investor
Realizace: 2014 - 2015

Rozšíření ubytovací kapacity pro osoby společensky nepřizpůsobené v podkroví Azylového domu Křenová

Rozšíření ubytovací kapacity pro osoby společensky nepřizpůsobené v podkroví Azylového domu Křenová

Objednatel: Statutární město Brno
Realizace: 2010-2011

Rozšíření ubytovací kapacity pro osoby společensky nepřizpůsobené v podkroví Azylového domu Křenová
Rekonstrukce a dostavba MŠ Bratří Pelíšků

Rekonstrukce a dostavba MŠ Bratří Pelíšků

Objednatel: Statutární město Brno
Realizace: 2011 - 2012

FN Brno - Rekonstrukce objektu 1, Lékárna FN Brno, PMDV II

FN Brno - Rekonstrukce objektu 1, Lékárna FN Brno, PMDV II

Objednatel: FN Brno
Realizace: 2013

Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu Diecézní charity Brno

Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu Diecézní charity Brno

Objednatel: Diecézní charita
Realizace: 2015

Stavební úpravy a vybavení hotelu Avanti

Stavební úpravy a vybavení hotelu Avanti

Objednatel: Progio a.s., Slovákova 11, 602 00 Brno
Realizace: 06-12/2009

Hotel Avanti - rozšíření služeb
Bezručova 7- půdní vestavba bytů

Bezručova 7- půdní vestavba bytů

Objednatel: Duhový had s.r.o., Eleonory Voračické 27, 616 00 Brno
Realizace: 05/2010

Půdní vestavba bytů
Domov důchodců, Skalice u Znojma - Přístavba kuchyňského bloku a vestavba sociálních buněk do stávajících obytných místností v zámecké budově

Domov důchodců, Skalice u Znojma - Přístavba kuchyňského bloku a vestavba sociálních buněk do stávajících obytných místností v zámecké budově

Objednatel:Domov důchodců Skalice, příspěvková organizace
Realizace: 2005 - 2007

Demolice stávajících skladů, nová přístavba včetně kuchyňského zařízení a interiéru pokojů. V roce 2007 by měla po přestěhování do nových prostor pokračovat rekonstrukce stávajících prostor zámecké budovy. Součástí dodávky je i propojovací krček stávající a nové budovy a venkovní úpravy včetně nové komunikace.
Technické zhodnocení Čestného pohřebiště města Brna, areál vojenských válečných obětí Rudé armády

Technické zhodnocení Čestného pohřebiště města Brna, areál vojenských válečných obětí Rudé armády

Objednatel:Statutární město Brno – OI, Kounicova 67, 601 67 Brno
Realizace: 2005-2006

Stavební opravy a úpravy části objektů čestného pohřebiště jako projev trvající úcty občanů města Brna vůči vojákům Rudé armády
Skladové a odpadové hospodářství nemocnice Kyjov

Skladové a odpadové hospodářství nemocnice Kyjov

Objednatel: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Realizace: 12/2007 - 11/2008

Obnova fasády domu Antonínská 20, Brno

Obnova fasády domu Antonínská 20, Brno

Objednatel: Bytové družstvo Antonínská 20
Realizace: 07/2008 -11/2007

Oprava uliční fasády domu.
Oprava a úpravy bytového domu Vrchlického sad 2, Brno – zřízení nového výtahu

Oprava a úpravy bytového domu Vrchlického sad 2, Brno – zřízení nového výtahu

Objednatel: ČKAIT Brno,Vrchlického sad 2 602 00 Brno
Realizace: 08/2008 - 12/2008

Přestavba jeslí v Brně-Líšni, Machalova 4 na zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči - Klokánek

Přestavba jeslí v Brně-Líšni, Machalova 4 na zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči - Klokánek

Objednatel: Fond ohrožených dětí Klokánek
Realizace: 2006

Rekonstrukce a přístavba budovy bývalých jeslí. Ke stávající budově bude realizována přístavba nového schodiště. Celková rekonstrukce objektu zahrnuje i zateplení objektu a střechy. Součástí stavby jsou také zahradní úpravy, dětské hřiště, komunikace a zahradní altánek.
Domov důchodců, Skalice u Znojma - rekonstrukce

Domov důchodců, Skalice u Znojma - rekonstrukce

Objednatel: Domov důchodců Skalice, příspěvková organizace se sídlem Skalice
Realizace: 2006-2007

Rekonstrukce stávajících prostor zámecké budovy.
Fakultní nemocnice Brno Bohunice - vyšetřovna CT

Fakultní nemocnice Brno Bohunice - vyšetřovna CT

Objednatel: FN Brno, Jihlavská
Realizace: 01/2008 - 06/2008

Rekonstrukce stávajících prostor pro vybudování pracoviště CT
Oprava uliční fasády bytového domu Tyršova 5 – Těšínská, Brno

Oprava uliční fasády bytového domu Tyršova 5 – Těšínská, Brno

Objednatel: Tyršova 5, bytové družstvo
Realizace: 07/2008 - 10/2008

Oprava uliční fasády bytového domu
Oprava fasády a oken bytového domu Veveří 24, Brno

Oprava fasády a oken bytového domu Veveří 24, Brno

Objednatel: Statutární město Brno, Brno - střed
Realizace: 07/2007 - 09/2007

Oprava fasády a výměna oken bytového domu.
Tišnov, Dětský domov – rodinné buňky

Tišnov, Dětský domov – rodinné buňky

Objednatel: Dětský domov Tišnov
Realizace: 2006 – 2007

Rekonstrukce nevyhovující budovy stávajícího domova včetně statického zajištění základů, nového obvodového pláště a interiéru
FN Brno – obnova magnetické rezonance – stavební práce

FN Brno – obnova magnetické rezonance – stavební práce

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Realizace: 09/2008 - 11/2008

FN u sv. Anny - stomatologie

FN u sv. Anny - stomatologie

Objednatel: FN u sv. Anny
Realizace: 03-07/2008

Rekonstrukce "Ordinačního a výukového sálu stomatologie
Česká spořitelna, Křenová, Brno

Česká spořitelna, Křenová, Brno

Objednatel : Česká spořitelna a.s.
Realizace : 1998

Zřízení nové pobočky České spořitelny v objektu Brněnských papíren na Křenové.
Nástavba a stavební úpravy Dětského domova Dagmar v Brně

Nástavba a stavební úpravy Dětského domova Dagmar v Brně

Objednatel:Dětský domov Dagmar, Brno-Žabovřesky, Zeleného 51

Střešní nástavba dětského domova včetně úpravy stávajících prostor a sanace vlhkosti v suterénu.
Mediathéka a komunitní centrum v Mokré – I. etapa

Mediathéka a komunitní centrum v Mokré – I. etapa

Objednatel: Obecní úřad Mokrá-Horákov
Realizace: 2005 –2006

Rekonstrukce objektu bývalé kotelny na kulturní zařízení pro obec.
Oprava betonové plastiky na náměstí Svornosti v Brně Žabovřeskách

Oprava betonové plastiky na náměstí Svornosti v Brně Žabovřeskách

Objednatel:Magistrát města Brna – Odbor kultury, Dominikánské nám.3, 601 67 Brno
Zastoupen:Mgr. et Mgr. Martin Reissner – vedoucí Odboru kultury
Realizace:2005

Oprava betonové plastiky na náměstí Svornosti – vyčištění
od sprejerských „výtvorů“, odstranění zvětralých částí, doplnění profilace
a následné celoplošné zpevnění povrchu.
Obchodní dům Vágner Brno

Obchodní dům Vágner Brno

Objednatel : Jiří Vágner
Realizace : 1993

Střešní nadstavba a opravy vnitřních prostor .
MŠ Kamenná 21, Brno

MŠ Kamenná 21, Brno

Objednatel: Statutární město Brno
Realizace: 07/2007 - 08/2007

Oprava elektroinstalace
Nadstavba teras a oprava objektu Šelepova 5

Nadstavba teras a oprava objektu Šelepova 5

Objednatel : CZDOS v Brně
Realizace : 2000

Nástavba teras a opravy vnitřních prostor .
Obnova vnějšího pláště budovy Gymnázia Mikulov – opravy fasády, klempířských prvků a výměna oken – II.etapa,

Obnova vnějšího pláště budovy Gymnázia Mikulov – opravy fasády, klempířských prvků a výměna oken – II.etapa,

Objednatel:Gymnázium Mikulov, Komenského 7, 692 16 Mikulov
Zastoupen:Mgr. Milan Pernický – ředitel gymnázia

Generální oprava fasád a střechy památkově chráněného areálu bývalého kláštera v Mikulově. Sanace vlhkosti zdiva, navrácení původního vzhledu fasád, výměna oken a vrat včetně částečné výměny pálené krytiny střech včetně klempířských výrobků. Práce probíhají za provozu gymnázia.
Rekonstrukce hal 016 a 032 ABB Brno

Rekonstrukce hal 016 a 032 ABB Brno

Objednatel : ABB s.r.o, org. jednotka DIZ
Realizace : 2002
Reference

Rekonstrukce stávajících skladů na výrobní prostory.
Rekonstrukce areálu ZETINA

Rekonstrukce areálu ZETINA

Objednatel : Zetina a.s.
Realizace : 2000 - 2002

Opravy a rekonstrukce vnitřních prostor, výměna oken a oprava fasády.
Obnova fasády domu Koliště 59, Brno

Obnova fasády domu Koliště 59, Brno

Objednatel : Ing. Pavel Pařízek
Realizace : 2002

Obnova fasády domu.
Obnova fasády domu Radnická - Zelný trh, Brno

Obnova fasády domu Radnická - Zelný trh, Brno

Objednatel :PENTA 2000 s.r.o.
Realizace : 2002

Náročná obnova fasády domu - dům byl znovu postaven v 80. letech minulého století včetně „nové“ fasády v historizujícím stylu. Veškeré štukové prvky, které byly nevhodně pro venkovní prostředí odlity ze sádry, jsme zpevnili, opravili profilaci a pečlivě izolovali pomocí přípravku firmy KEIM Isoliergrund. Tak došlo k zamezení pronikání vody do sádrových prvků a bylo možné použít fasádní nátěr.
Správní budova ZOO Brno

Správní budova ZOO Brno

Objednatel : Město Brno
Realizace : 2002

Kompletní rekonstrukce správní budovy a propojení s pavilonem šelem.
Oprava fasády OD Petrov

Oprava fasády OD Petrov

Objednatel : Vadas
Realizace : 2002

Oprava fasády obchodního domu – rehabilitace fasády do původní podoby z 30. let minulého století.
Dům Kounicova 17

Dům Kounicova 17

Objednatel : Ing. Číka, V.Kobzová
Realizace : 2002 - 2003

Zateplení uliční i dvorní fasády, výměna oken, střešní nástavba, rekonstrukce kotelny a oprava společných prostor
Dům Domažlická 12

Dům Domažlická 12

Objednatel : Doc. Renata Rozsívalová
Realizace : 2002

Oprava uliční a dvorní fasády domu.
Dům Lužánecká 4

Dům Lužánecká 4

Objednatel : Bytové družstvo Lužánecká 4
Realizace : 08/2004 - 10/2004

Oprava historické uliční fasády, výměna původních oken za dřevěná okna EURO a zateplení štítu.
Rekonstrukce Jeslí Fügnerova

Rekonstrukce Jeslí Fügnerova

Místo: Brno - ul. Fügnerova
Realizace: 03/2004 - 08/2004
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1

Komplexní rekonstrukce stávajícího objektu – stavební úpravy, nové rozvody zdravotechniky, ústředního topení a elektroinstalace. Zahradní úpravy včetně nového dětského hřiště
Heinrichova 49 - půdní vestavba

Heinrichova 49 - půdní vestavba

Místo: Brno - Černá Pole:"Heinrichova ul."
Realizace: 11/2003 - 04/2004
Objednatel: Ing. Jan Vichr

Půdní vestavba včetně opravy krovu a výměny krytiny a klempířských prvků.
Oprava fasády Bělohorská 49

Oprava fasády Bělohorská 49

Místo: Brno:"Bělohorská 49"
Realizace: 04/2004 - 08/2004
Objednatel: Bytové družstvo Bělohorská 49, 636 00 Brno

Oprava fasády a výměna klempířských prvků bytového domu Bělohorská 49.
BD Dvorského 24b

BD Dvorského 24b

Místo: Brno:"ul. Dvorského"
Realizace: 04/2004 - 06/2004
Objednatel: Bytové družstvo 24b/43, 639 00 Brno

Výměna původních dřevěných oken za nová plastová okna včetně opravy ostění.
Hypermarket Globus - úpravy

Hypermarket Globus - úpravy

Místo: Brno - Ivanovice:"Globus"
Realizace: 2004 - 2005
Objednatel: West investment Praha, Kostelecká 22, 196 00 Praha

Železobetonové a ocelové konstrukce, schody, nový vstup,
úprava výtahové šachty, oprava parkoviště.
Vinohrady, Brno

Vinohrady, Brno

Místo: Brno:"Vinohrady"
Realizace: 05/2004 - 12/2004
Objednatel: Biskupství brněnské

Celková oprava objektu za provozu – stavební úpravy, zateplení fasády, generální oprava zdravotechniky, topení a elektroinstalace
Komplexní regenerace panelových domů Oblá

Komplexní regenerace panelových domů Oblá

Místo: Brno - Nový Lískovec, "ul. Oblá 9, 11, 13"
Realizace: 2006
Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lískovec Oblá 75a, 634 00 Brno

Zateplení panelových domů, nová střecha, výměna oken za nová plastová a především náročná vnitřní změna – vybourání původních „umakartových“ bytových jader. Nová bytová jádra jsou zděná s keramickým obkladem, dlažbou a novými zařizovacími předměty. Nové jsou i veškeré rozvody vody, plynu a vzduchotechniky.
Hypermarket Globus – přístavba nové restaurace a prostor pro zaměstnance

Hypermarket Globus – přístavba nové restaurace a prostor pro zaměstnance

Místo: Brno - Ivanovice: "Globus"
Objednatel: West investment Praha, Kostelecká 22, 196 00 Praha
Realizace: 2005

Přístavba restaurace a prostor pro zaměstnance včetně rozšíření prodejní plochy – nápojové centrum a pekárna. Stavební práce probíhaly za nepřerušeného provozu hypermarketu.
Rekonstrukce administrativní budovy na Příkopě 15/17

Rekonstrukce administrativní budovy na Příkopě 15/17

Místo: Brno- město
Objednatel: MORAVIA TRANSLATIONS, a.s., Hilleho 4, okres Brno – město
Realizace: 2005

FN Brno Bohunice – sklad písemností v objektu H2

FN Brno Bohunice – sklad písemností v objektu H2

Objednatel: FN Brno, Jihlavská
Realizace: 06/2006 – 03/2007

Vestavba archívu do prostor bývalých zámečnických dílen
FN u sv. Anny – pracoviště CT

FN u sv. Anny – pracoviště CT

Objednatel: FN u sv. Anny v Brně
Realizace: 01/2007 – 03/2007


Rekonstrukce stávajících prostor pro vybudování pracoviště CT
Fakultní nemocnice Brno, Obilní trh 11 – Lékárna základního typu – výdej léků

Fakultní nemocnice Brno, Obilní trh 11 – Lékárna základního typu – výdej léků

Objednatel: FN Brno, Jihlavská
Realizace: 03/2007- 05/2007


Přestavba stávajících prostor bývalé kotelny na lékárnu.
Dětská nemocnice Brno - Černá Pole, objekt A - výdejna léčivých přípravků

Dětská nemocnice Brno - Černá Pole, objekt A - výdejna léčivých přípravků

Objednatel: FN Brno, Jihlavská
Realizace: 01/2007 – 03/2007

Rekonstrukce bufetu na výdejnu léčivých přípravků
Fakultní nemocnice Brno - traumatologické centrum - urgentní příjem

Fakultní nemocnice Brno - traumatologické centrum - urgentní příjem

Objednatel: FN Brno, Jihlavská
Realizace: 12/2007 - 07/2008


Přestavba stávajících prostor nemocnice na urgentní příjem pacientů
Objekt „L“ – Centrum molekulární biologie a genové terapie FN Brno při IHOK

Objekt „L“ – Centrum molekulární biologie a genové terapie FN Brno při IHOK

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno
Realizace: 2005

Rekonstrukce „objektu L“ v areálu Fakultní nemocnice Brno, pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9, Brno, a to na „Centrum molekulární biologie a genové terapie FN Brno při IHOK, objekt „L“ - úprava 1. nadzemního podlaží – 2. část“.
MOÚ Brno- stavební úpravy ozařovny LU I pro umístění technologie lineárního urychlovače

MOÚ Brno- stavební úpravy ozařovny LU I pro umístění technologie lineárního urychlovače

Objednatel: Masarykův omkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Realizace:10/2009-02/2010

Památkově chráněné objekty
Národní kulturní památky
Historické budovy
Ostatní rekonstrukce
 

©  2006   T o c h á č e k  spol. s r.o. | Realizace Webservis CCB