O firmě

Stavební společnost Tocháček byla založena na sklonku roku 1991 majitelem – Ing. Pavlem Tocháčkem. Od svého založení se firma specializuje na opravy a rekonstrukce historických objektů. Červené logo s velkým T se již řadu let objevuje u významných brněnských staveb.

Za bezesporu nejvýznamnější lze považovat brněnský hrad Špilberk na jehož obnově se firma podílí od roku 1993. Rekonstruovány byly objekty středního, západního i historicky velmi ceněného křídla východního. V roce 2004 byla zahájena dostavba jihozápadního bastionu hradu. Rozsáhle opravy kostelů v centru Brna, Měnínské brány i fasády Mahelova divadla zaujímají své místo v seznamu realizovaných staveb.

Nárůst obratu a příznivé ekonomické výsledky umožňují trvalý rozvoj a rozšiřování firmy. Rekonstrukce, novostavby, ale i vlastní investiční projekty v oblasti bydlení se podílí na širokém rozsahu poskytovaných služeb. Vlastní areál v Brně – Králově Poli poskytuje potřebné zázemí pro všechna střediska firmy.

Díky úspěchům ve veřejných soutěžích i stále vzrůstající důvěře soukromých investorů vykazuje firma trvalý nárůst obratu, celkových aktiv i počtu zaměstnanců.

V současnosti je stavební společnost Tocháček vnímána jako úspěšná firma, která se snaží odvádět svoji práci k úplné spokojenosti všech zákazníků a obchodních partnerů.

    Politika jakosti

Jakost je rozhodujícím faktorem při naší činnosti. Náš systém řízení jakosti je zaměřen na prevenci, neustálé sledování výrobního procesu, přičemž jsou zvažovány potenciální příčiny poruch, které jsou v předstihu eliminovány, protože prevence je nezbytný nástroj řízení jakosti. Zabezpečování jakosti je průběžný proces, který vychází z analýzy výrobních procesu a potřeb zákazníků.

  • Prevence je nezbytný nástroj řízení jakosti.
  • Každý pracovník ovlivňuje svou prací konečnou jakost prováděného stavebního díla.
  • Cílem je udělat každou práci bezchybně hned napoprvé.
  • Systematické vzdělávání je základem jakosti práce.
  • Zákazník není závislý na nás, ale my na něm.
  • Pro budovaní díla využíváme materiálu od výrobců, o jejichž stabilitě a kvalitě zboží jsme se přesvědčili již v minulosti, kteří mají doklad o shodě na svůj materiál a které postupně přesvědčujeme o nutnosti certifikace jejich provozů.
  • Jako subdodavatele si vybíráme firmy se zavedeným systémem jakosti nebo firmy, o jejichž kvalitě práce jsme se sami již přesvědčili

Kontakt

Tocháček spol. s r. o.
Slovinská 36
612 00 Brno
Zobrazit na mapě Telefon: 541 217 527
E-mail: