Stavební společnost Tocháček spol. s r.o. 

Firma

Stavební společnost Tocháček byla založena na sklonku roku 1991 majitelem – Ing. Pavlem Tocháčkem. Od svého založení se firma specializuje na opravy a rekonstrukce historických objektů. Červené logo s velkým T se již řadu let objevuje u významných brněnských staveb.

Za bezesporu nejvýznamnější lze považovat brněnský hrad Špilberk na jehož obnově se firma podílí od roku 1993. Rekonstruovány byly objekty středního, západního i historicky velmi ceněného křídla východního. V roce 2004 byla zahájena dostavba jihozápadního bastionu hradu. Rozsáhle opravy kostelů v centru Brna, Měnínské brány i fasády Mahelova divadla zaujímají své místo v seznamu realizovaných staveb.

Nárůst obratu a příznivé ekonomické výsledky umožňují trvalý rozvoj a rozšiřování firmy. Rekonstrukce, novostavby, ale i vlastní investiční projekty v oblasti bydlení se podílí na širokém rozsahu poskytovaných služeb. Vlastní areál v Brně - Králově Poli poskytuje potřebné zázemí pro všechna střediska firmy.

Díky úspěchům ve veřejných soutěžích i stále vzrůstající důvěře soukromých investorů vykazuje firma trvalý nárůst obratu, celkových aktiv i počtu zaměstnanců.

V současnosti je stavební společnost Tocháček vnímána jako úspěšná firma, která se snaží odvádět svoji práci k úplné spokojenosti všech zákazníků a obchodních partnerů.

 

©  2006   T o c h á č e k  spol. s r.o. | Realizace Webservis CCB