Stavební společnost Tocháček spol. s r.o. 

Zakázky

Výběr kategorie
Vyhledávání v kategorii
Národní kulturní památky
NKP Špilberk, úprava 2. a 3. nádvoří

NKP Špilberk, úprava 2. a 3. nádvoří

Objednatel: Město Brno
Realizace: 2002

Definitivní úpravy 2. a 3. nádvoří včetně zajištění pro pořádání kulturních akcí.
Rekonstrukce NKP Špilberk II.etapa

Rekonstrukce NKP Špilberk II.etapa

Objednatel: Statutární město Brno
Realizace: 2014 - 2015

Špilberk – Jižní křídlo Regenerace a rozšíření služeb Národní kulturní památky Špilberk

Špilberk – Jižní křídlo Regenerace a rozšíření služeb Národní kulturní památky Špilberk

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Realizace: 2011 - 2013

Rekonstrukce národní kulturní památky
Státní hrad Pernštejn - Památková obnova bloku C - bývalé sýpky

Státní hrad Pernštejn - Památková obnova bloku C - bývalé sýpky

Objednatel: Národní památkový ústav, Praha 1, Malá strana, Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha
Realizace: 2006 - 2009
Reference

Rekonstrukce a obnova objektu bývalé sýpky po požáru. Demontáž provizorního krovu (bude použit na jiném zámku). Nový krov z ručně opracovaného dřeva, rekonstrukce stavební části, oprava fasád, doplnění replik nábytku a restaurování vnitřních omítek a kamen. Prostory budou sloužit pro společenské akce na hradě. Součástí prací je zřízení vodovodního rozvodu požární vody včetně potrubí včetně vytesání nádrže do skály o objemu 180 m3.
Rekonstrukce parku NKP Špilberk III.etapa 2.část – objekt Špilberk 2/1

Rekonstrukce parku NKP Špilberk III.etapa 2.část – objekt Špilberk 2/1

Objednatel: Veřejná zeleň města Brna, Kounicova 16, 658 93 Brno
Realizace: 05/2008 - 06/2009

Rekonstrukce objektu Špilberk 2/1
NKP Špilberk, východní křídlo

NKP Špilberk, východní křídlo

Objednatel : Město Brno
Realizace : 1994 -2000

Pro stavební společnost Tocháček dosud největší a nejvýznamnější stavba z pohledu památkové péče. Více se o celé stavbě dozvíte zde : Špilberk-východní křídlo
NKP Špilberk – II.etapa – Jihozápadní bastion – dokončení stavby

NKP Špilberk – II.etapa – Jihozápadní bastion – dokončení stavby

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1
Realizace: 2006 - 2007

Dostavba jihozápadního bastionu, který v roce 1809 zbořili Napoleonovi sapéři jako důležitou součást fortifikačních prvků hradu Špilberk s cílem zničit jej jako pevnost.
Výstavba byla zahájena už v roce 2002, po nálezu kamenných základů byla však zdržena důkladným archeologickým průzkumem stavby. Na jeho základě pak došlo ke změně projektu stavby tak, aby bylo možné zachránit archeologické nálezy a umožnit zřízením zvláštního návštěvnického okruhu jejich prezentaci. Veřejnosti se tak dostane zřídka vídané možnosti navštívit i tzv. naslouchací lochy, ve kterých obránci hradu naslouchali, zda útočník nepodkopává hradby, aby je následným podminováním odstřelil a vzniklým průlomem hrad dobyl.
NKP Hrad Špilberk, západní křídlo

NKP Hrad Špilberk, západní křídlo

Objednatel : Město Brno
Realizace: 1996 -1999
Reference

Rekonstrukcí tohoto křídla bylo umožněno další rozšíření výstavních prostor Muzea města Brna. Dřevěný strop nad třetím podlažím byl v havarijním stavu a proto byla většina stropních trámů vyměněna. Této okolnosti bylo zároveň využito pro statické ztužení celé budovy železobetonovým věncem, spřaženým se zdivem pomocí zainjektovaných kotev a podepření vazných trámů krovu ocelovými nosníky, obdobně jako v křídle severním. V rámci stavebně historického průzkumu byly obnaženy mohutné kamenné základy válcové věže, které budou přímo prezentovány návštěvníkům v přízemí západního křídla. Západní křídlo bylo objednateli předáno v listopadu roku 1999.
NKP Špilberk - Jihozápadní Bastion

NKP Špilberk - Jihozápadní Bastion

Místo: Brno - NKP Špilberk: "Jihozápadní Bastion"
Realizace: jaro 2003
Investor: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1

Dostavba jihozápadního bastionu, který v roce 1809 zbořili Napoleonovi sapéři jako důležitou součást fortifikačních prvků hradu Špilberk s cílem zničit jej jako pevnost.
Výstavba byla zahájena už v roce 2002, po nálezu kamenných základů byla však zdržena důkladným archeologickým průzkumem stavby. Na jeho základě pak došlo ke změně projektu stavby tak, aby bylo možné zachránit archeologické nálezy a umožnit zřízením zvláštního návštěvnického okruhu jejich prezentaci. Veřejnosti se tak dostane zřídka vídané možnosti navštívit i tzv. naslouchací lochy, ve kterých obránci hradu naslouchali, zda útočník nepodkopává hradby, aby je následným podminováním odstřelil a vzniklým průlomem hrad dobyl.
Po dokončení II. etapy v roce 2007 budou prostory bastionu sloužit potřebám Muzea města Brna jako nové moderní depozitáře včetně restaurátorských dílen.
NKP Hrad Špilberk, severní křídlo

NKP Hrad Špilberk, severní křídlo

Objednatel : Město Brno
Realizace: 1996 -1999

Cílem rekonstrukce bylo získat další výstavní prostory pro Muzeum města Brna. Uprostřed objektu byl nově zřízen hydraulický výtah a navazující schodiště. V jeho blízkosti jsou umístěny obslužné místnosti. Dřevěný strop nad třetím podlažím byl v havarijním stavu a proto byla polovina stropních trámů vyměněna. Této okolnosti bylo využito pro statické zajištění celé budovy ztužujícím věncem, spřaženým se zdivem zainjektovanými kotvami a podepřením vazných trámů krovu ocelovými nosníky. Všechny truhlářské výrobky byly repasovány nebo nahrazeny věrnými replikami. Kompletně obnoveny byly veškeré instalace. Ve výstavních sálech byly ponechány původní repasované parkety, zřízeny nové fošnové podlahy a ve vězeňských celách byla položena keramická dlažba. Stavebními pracemi byly odkryty významné nálezy. Ty jsou prezentovány přímo v konstrukci jako cenný doklad vývoje hradu. Objekt byl předán bez vad a nedodělků ve smluvním termínu.
NKP Hrad Špilberk, střední křídlo

NKP Hrad Špilberk, střední křídlo

Objednatel : Město Brno
Realizace: 1993 -1996
Reference

Hlavním úkolem bylo statické zajištění nosného zdiva a stropních kleneb. Technicky nejnáročnější bylo vytvoření vstupní dvorany. Veškeré vnitřní zdi této dvorany byly nahrazeny klenebními pasy a novými pilíři, které nesou stávající stropní konstrukci tvořenou valenými klenbami zvýšeného přízemí. S použitím kvalitních sanačních omítek byla odstraněna vlhkost zdiva. Špatný stav střešní konstrukce byl po posouzení soudním znalcem vyřešen výměnou krovu a krytiny. Všechny truhlářské výrobky byly repasovány nebo nahrazeny věrnými replikami. Veškeré instalace byly vyměněny. Objekt byl předán bez vad a nedodělků ve smluvním termínu.
NKP Špilberk - park, III.etapa, 2.část

NKP Špilberk - park, III.etapa, 2.část

Místo: Brno - NKP Špilberk: "Špilberk 2/1, 2/2"
Realizace: 09/ 2003 - 08/2004
Objednatel: Veřejná zeleň města Brna, p.o., Údolní 5, 658 93 Brno
Statutární město Brno, Dominikánské nám.1

Komplexní rekonstrukce správního objektu v areálu včetně generální opravy opěrných zdí a oplocení.
NKP kostel sv. Jakuba v Brně

NKP kostel sv. Jakuba v Brně

Objednatel : firma LUKAS
Realizace : 1996

V rámci rekonstrukce byly odstraněny staré omítky, sanovány trhliny a podle pokynů památkového dozoru byly zhotoveny nové omítky dobovou technologií.
Kanovnické domy na Petrově v Brně

Kanovnické domy na Petrově v Brně

Objednatel : Biskupství Brněnské a Královská stoliční kapitula
Realizace : 1995 - 1999

Bylo zde prováděno složité statické zajištění obvodového zdiva a valených kleneb, které pocházely ze 16. století. Při sanaci vlhkosti zdiva byl využit kombinovaný systém odvětrání zdiva, doplněný sanačními omítkami Bayosan.
Státní hrad Pernštejn - provizorní zastřešení objektu bývalé sýpky

Státní hrad Pernštejn - provizorní zastřešení objektu bývalé sýpky

Objednatel: Národní památkový ústav, Praha 1, Malá strana, Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha – územní pracoviště
Realizace: 2005
Reference

Provizorní oprava po požáru jednoho z nejkrásnějších moravských hradů. Do doby celkové opravy bude sloužit provizorní střecha ze sbíjených dřevěných příhradových vazníků s bedněním a hydroizolací z asfaltového pásu.
Státní hrad Pernštejn - záchranné zajištění a restaurování omítek vnějšího hradu blok A - I. etapa

Státní hrad Pernštejn - záchranné zajištění a restaurování omítek vnějšího hradu blok A - I. etapa

Objednatel: Národní památkový ústav, Praha 1, Malá strana, Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha
Realizace: 2005 - 2006
Reference

Díky neuskutečněným stavebním restauracím a rehabilitaci hradu Pernštejna v majetku hraběcího rodu Mitrovských se dochovaly středověké části hradu – zadáním I. etapy je restaurování dochovaných původních gotických omítek, šindelové krytiny a stávajících truhlářských výrobků.
 

©  2006   T o c h á č e k  spol. s r.o. | Realizace Webservis CCB